Karaman merkeze bağlı şirin bir Köy olan DAGKONAK KOYU web portalına hoşgeldiniz... Bu portal siz değerli hemşehrilerimizin birbirleriyle olan iletişimini artırmak ve Köyünü dünyaya en mükemmel şekilde tanıtmak için Mehmet Tunç tarafından kurdurulmuş olup tüm DAĞKONAK sevdalılarına armağan edilmiştir. Www.dagkonakkoyu.com
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Karaman - MerkezKaraman - Merkez
DAĞKONAKDAĞKONAK
KöyüKöyü
wwwwww
DagkonakKoyuDagkonakKoyu
comcom

Dernek
Logo Logo

Basın Bülteni Basın Bülteni

EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
Kaydol
E-Bülten E-Bülten

Eklenti Kur
Radyo Radyo

CanlıCanlı Yayın Yayın
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@dagkonakkoyu.com


İLLER ARASI MESAFE İLLER ARASI MESAFE

İhlas Suresi OKUT

Kuran-ı Kerim'in son surelerindenbiri olan İhlas Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İhlas Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilirsiniz. Kulhu, kulfu suresi veya duası olarakta bilinen İhlas suresinin faziletini ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

İhlas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir. 
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı 
4- O 'na bir denk de olmadı.

 İhlas Suresi Fazileti

İhlas suresini okumak Peygamber Efendimiz?e (S.a.v.) göre Kuranı Kerim?in 3?te 1?ini okumak gibidir. İhlas suresinin faziletiyle ilgili çok sayıda hadis vardır, kıymeti çok yüksektir. Bu nedenle genellikle dualardan sonra, namazlardan önce ve sonra, kabir ziyaretlerinde, sohbetlerden önce okunmaktadır.

Resulullah (S.a.v.); ?Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah?a yemin ederim ki, bu sûre Kur?an?ın üçte birine denktir.? (Buhari)

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle rivayet eder; "Kim Kul hüvallâhu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir." (Tirmizi)

3 İhlas 1 Fatiha

Kısaltma olarak geçen ?3 kulhu 1 elham? aslında 3 kere İhlas suresi ve 1 kere Fatiha suresi okumak anlamında kullanılır.

Kulhuvallahu ehad, kulhu veya kulfu duası diye bilinen bir dua aslında yoktur. Bu dua aslında Kuran-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas suresidir. İhlas suresinin ilk ayeti "Kul hüvellahü ehad" olduğundan genellikle kulhuvallah, kulhu, kulfu gibi isimlerle bilinebiliyor.

Bakınız: 3 Kulhu 1 Elham

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas suresi mealinde Allah'ın bazı sıfatları ifade edilmiştir. Diyanetin tefsirine göre de, İslam?ın esası olan tevhid ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah'ı tanıttığı için Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kuran?ın üçte birine denk olduğu buyurulmuştur.

1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah?a ait olduğu anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla?nın öz ismidir.

2. ayette, Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir. Surede samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü?l-vucûd" demektir.

3. ayette, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu ayet, samed isminin açıklaması olup, Allah?a evlat nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; mesela, "Mesîh Allah?ın oğludur" diyen hıristiyanların (Tevbe suresi, 30) ve meleklerin Allah?ın kızları olduğunu söyleyen (En?am suresi, 100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Çünkü çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezeli ve ebedidir.

4. ayet yani son ayette, hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle ihlas suresinin bir özeti mahiyetinde olup Allah?ın zatında ve sıfatlarında hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır.

 

Fatiha Suresi OKUT

Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim'in birinci olan açılış suresidir. Fatiha suresinin türkçe okunuşu, anlamı, türkçe yazılışı, sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, Fatiha süresi konusu ve faziletini öğrenebilirsiniz.

REKLAM

Fatiha Suresinin Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2,3,4- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
5- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6,7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

Her namazda okuduğumuz ve Kuran-ı Kerim'de en çok okunan süredir. Namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. Fatiha Süresi Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olmakla birlikte aynı zamanda bir duadır. Bu nedenle Fatiha okunduktan sonra "amin" denir. Amin demek; "Dualarımızı kabul buyur, böyle olsun, bizi eli boş çevirme" anlamlarına gelir. Amin demek Fatiha suresine ait değildir ve bir ayet de değildir. Birçok hadiste Peygamber Efendimiz'in (sav) Fatiha?dan sonra "amin" dediği ve böyle denilmesini öğütlediği ifade edilmiştir.

Fatiha kelime anlamı olarak ?ilk, başlangıç, açan? demektir. Kuran-ı Kerim Fatiha'dan başlandığı için bu adı almıştır. Sureden önce nazil olan ayetler, ait oldukları surelerin parçalarıdır ve bu sureler Fatiha?dan sonra tamamlanmıştır.

 

Fatiha Suresi Konusu

Fatiha suresinin konusu için diyanet işlerinde Kur?an-ı Kerim?in ?bilinmesi ve inanılması gerekenler? ve ?yapılması gerekenler? diye ikiye ayrılmakta. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb alemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler vardır. İkincisinde ise ibadetler, hayat düzeni gibi ameli, ahlakî hükümler vardır. Fatiha süresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

 

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha suresi fazileti o kadar çoktur ki, hakkında bir çok hadis rivayet edilmiştir;

Peygamber Efendimiz'in (S.a.v.) hadis-i şerifine göre; "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmizi)

Ebû Hüreyre (ra) rivayetine göre: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kim Fatiha şerife suresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır, eksiktir."

Surenin şifa özelliği hadislerde belirtilmiştir;

?Fatiha?yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır? (Feyzü?l ? Kadir)

Fatiha suresi faziletlerinden biride nazarlardan korumasıdır;

?Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez? (Deylemi)

Kuran?ın en büyük ve faziletli suresi Fatiha olduğu içinde ölmüşlerimizin arkasından da okunur.

?Sizden biri vefât ettiğinde onu fazla bekletmeyin! Onu serî bir şekilde kabrine götürün! Kabrinin baş ucunda Fatiha Suresi ve ayak ucunda da Bakara Suresi?nin sonu (Amenerrasulü) okunsun!? (Taberani)

Bu sure Kuran?ın özeti gibidir. Fatiha ile övgüye layık olan Allah?ın varlığı kabul edilir ve inanarak okuyanın Rabbine yaklaşılması murad edilir.


Yasin-i Şerif Okut


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0391

© 2019 dagkonakkoyu.com
Dağkonak Köyü Web Portalı DAGKONAK KOYU´NE ACILAN PENCERE http://www.dagkonakkoyu.com

Tam Ekran